Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới theo điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty tại đây.

Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới năm 2021
Mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới

Nội dung mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới nhất

(Mẫu tham khảo)

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./GXN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng … năm ……    

GIẤY XÁC NHẬN GÓP VỐN CỦA THÀNH VIÊN MỚI

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ……………………………..

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………….     Ngày cấp: ……………………………………………………

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc góp vốn của thành viên mới như sau:

Ông/bà: ……………………. Giới tính: …………………….

Sinh ngày: ……………………. Dân tộc: …………………….     Quốc tịch: …………………….

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: …………………….                    Ngày cấp: …………………….

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………

Hình thức góp vốn (tài sản/ tiền mặt): Tiền mặt

Đã góp đủ số vốn bằng tiền mặt là: …………………… đồng (Bằng chữ:……………. đồng);

Thời điểm góp vốn: ngày ……………………….

………………….(Tên công ty)………………, cam kết chịu trách nhiệm về nội dung trình bày trên đây.

Rất mong nhận được sự xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở KHĐT ………..
– Lưu VP.                                          
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)………………………..

Tải mẫu giấy xác nhận góp vốn của thành viên mới

Tải về Mẫu xác nhận góp vốn công ty TNHH file world tại đây

Download giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH 2 thành viên mới nhất file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy chứng nhận góp vốn. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *