Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh là một trong những thủ tục phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải năm rõ các quy định về đăng ký kinh doanh, các thủ tục tại cơ quan thuế chuyển đi cũng như các thủ tục tại cơ quan thuế chuyển đến.

Để giúp mọi người có cái nhìn khái quát về những công việc mà mình sẽ thực hiện, dichvukhaibaothue.com sẽ hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh chi tiết và chính xác nhất.

Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh

Hoàn tất các thủ tục với cơ quan thuế

Để hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên hoặc công ty cổ phần sang tỉnh khác cần phải làm công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh.

Việc đầu tiên, với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo theo mẫu số 08 thông tu 105 tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục chốt thuế chuyển tỉnh tại Cơ quan thuế cũ.

Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài từ 10 -15 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký. Sau khi có kết quả doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh. (Nếu các công ty đang nợ thuế hoặc trễ hạn tờ khai thì thời gian xử lý sẽ lâu hơn.)

Lưu ý: Với các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà không thay đổi cơ quan thuế quản lý thì không cần thực hiện thủ tục này.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh
Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh

Nộp hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ khác tỉnh tại phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên Giấy phép kinh doanh để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tới Phòng Đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Nhận thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ sẽ tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Sở kế hoạch đầu tư để nhận kết quả

Quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, các doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan thuế. Cụ thể, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế còn nợ. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế nộp thừa, thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết…

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Nếu thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng nghĩa với việc không thay đổi cơ quan thuế quản lý. Nhưng nếu ngược lại, doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ đến tỉnh, thành phố khác sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý. Lúc này, doanh nghiệp ngoài các nghĩa vụ nêu trên còn phải soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Thành phần hồ sơ khi thay đổi địa chỉ công ty

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi

– 01 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

– 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Nếu người thực hiện hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân…)

– Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến

Nếu đối tượng soạn thảo hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế là doanh nghiệp sẽ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trường hợp đối tượng soạn thảo hồ sơ là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… hồ sơ sẽ bao gồm:

– 01 Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC

– 01 Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập theo địa chỉ mới (Bản sao)

– Một số tài liệu khác theo từng trường hợp cụ thể

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2021
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2021

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận (huyện), khác quận (huyện)

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

– 01 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty;

– 01 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện)

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh/thành phố hồ sơ bao gồm

– 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

– 01 Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung (Bản sao)

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh)

– 01 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, vẫn còn khá nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần phải xử lý. Trong đó, vấn đề liên quan đến con dấu và hóa đơn khiến các doanh nghiệp đau đầu nhất. Vì thế, dichvukhaibaothue.com sẽ hướng dẫn mọi người cách thức thay đổi, bổ sung con dấu và hóa đơn công ty. Cụ thể như sau:

Thay đổi mẫu dấu công ty

Nếu thay đổi địa điểm công ty đến một quận/huyện, tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty trong cùng một quận không phải tiến hành khắc lại dấu.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên

Thay đổi hóa đơn công ty

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ. Sau đó làm công văn (Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn) lên Chi cục thuế xin phép được tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

– Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn

– Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng

– Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Hoặc nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, khách hàng cần tiến hành:

– Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế

– Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

Ngoàị dịch vụ thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp các dịch vụ thay đổi tên giấy phép kinh doanh,  dịch vụ thành lập công ty vốn Việt Nam, thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoàidịch vụ kế toánThay đổi giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử, đăng ký nhãn hiệu, …

Hơn 1000 khách hàng và doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại dichvukhaibaothue.com. Nếu bạn đang có ý định thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh thì đừng ngần ngại liên hệ dịch vụ của Chúng tôi. Hãy liên hệ dichvukhaibaothue.com để được tư vấn chi tiết hơn nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình 24/7. 

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi giấy phép kinh doanh khác tỉnh?

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác tỉnh ở đâu?

Đầu tiên, mọi người sẽ gửi hồ sơ đăng ký thay đổi chỉ kinh doanh công ty (bản mềm) qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Sau đó, nếu nhận được kết quả hợp lệ mọi người sẽ sử dụng hồ sơ (bản cứng) gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Công việc này sẽ được dichvukhaibaothue.com xử lý thay bạn.

Có bắt buộc phải thông báo thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh?

Khoản 2, Điều 32, Luật Doanh nghiệp quy định rất rõ ràng các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn nêu trên, các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Mức phạt mà các doanh nghiệp có thể phải chịu dao động từ 500.000 – 5.000.000 tùy thuộc vào thời gian mà quá hạn. Cụ thể:
 Doanh nghiệp bị phạt 500.000 – 1.000.000 nếu quá hạn từ 1 – 30 ngày
– Doanh nghiệp bị phạt từ 1.000.000 – 2.000.000 nếu quá hạn từ 31 – 90 ngày
– Doanh nghiệp bị phạt từ 2.000.000 – 5.000.000 nếu quá hạn từ 91 ngày trở lênác việc cần phải làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty

Thời gian thay đổi địa chỉ khác tỉnh trong bao lâu?

– Hồ sơ thuế nơi chuyển đi từ 10 – 20 ngày làm việc. (Tùy theo tình hình Cty có nợ thuế, chậm nộp tờ khai,…)
– Hồ sơ thay đổi Giấy phép kinh doanh: 5 ngày làm việc.
– Khắc và phát hành con dấu mới: 1 ngày làm việc.
– Hồ sơ thuế nơi chuyển đến: 1 ngày làm việc.
Như vậy tổng thời gian thay đổi địa chỉ khác tỉnh khoảng 30 ngày làm việc.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *