Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động
Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022

Về mức lương tối thiểu hàng tháng, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Đơn vị hành chínhMức lương đến 30/6/2022
(đồng/tháng)
Mức tăng
(đồng/tháng)
Mức lương từ 01/07/2022
(đồng/tháng)
Vùng I4.420.000260.0004.680.000
Vùng II3.920.000240.000 4.160.000
Vùng III3.430.000210.0003.640.000
Vùng IV3.070.000180.0003.250.000

Như vậy, Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng:

  • Vùng I là 22.500 đồng/giờ,
  • Vùng II là 20.000 đồng/giờ
  • Vùng III là 17.500 đồng/giờ
  • Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu vùng cho người lao động mới nhất 01.07.2022
Mức lương tối thiểu vùng cho người lao động mới nhất 01.07.2022

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. 

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *