Tag Archives: Danh mục mã ngành CPC

Danh mục mã ngành CPC

Danh sạch mã ngành CPC theo Biểu cam kết WTO

Danh mục mã ngành CPC theo biểu cam kết WTO dành cho các nhà đầu tư nước ngoài khi đăng ký đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo Thông tư số 41/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Công Thương   PHỤ LỤC I DANH MỤC MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG […]