Hướng dẫn cách nộp báo cáo thông kê qua mạng mới nhất năm 2022. Việc thực hiện nộp trực tuyến Báo cáo tài chính năm 2021 và Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thông qua hệ thống xử lý điều tra doanh nghiệp năm.

Thời hạn nộp báo cáo Thông kê năm 2021

Đối tượng điều tra doanh nghiệp năm 2022 là tất cả các doanh nghiêp được thành lập trước ngày 01/01/2022

Thời hạn nộp báo cáo Thông kê năm 2021 kê khai thông tin trên trang Web: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê qua mạng 2022

Cách nộp báo cáo thống kê online được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

– Doanh nghiệp truy cập trang web có địa chỉ sau: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Nop bao cao thong ke qua mang
Cách nộp báo cáo thống kê online năm 2022

– Mỗi doanh nghiệp sẽ dùng mã số thuế của mình để đăng nhập vào chương trình. Với tên đăng nhập là mã số thuế và mật khẩu cũng chính là  mã số thuế.

Ví dụ: Công ty TNHH Dịch Vụ dichvukhaibaothue.com có mã số thuế là: 0314266498, thì tên đăng nhập trên chương trình sẽ là:

  • Tài khoản: 0314266498
  • Mật khẩu mặc định: 0314266498

– Sau khi đăng nhập, chương trình sẽ yêu cầu bắt buộc đổi mật khẩu: bắt buộc phải đổi mật khẩu nhằm bảo mật thông tin của quý doanh nghiêp, mật khẩu mới phải có đủ các ký tự chữ và số và dùng cho đăng nhập lần sau.

Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê qua mạng
Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê qua mạng

–  Sau khi đổi mật khẩu thành công, Doanh nghiệp chọn Mục Báo cáo Năm.

Bước 2Sau khi đăng nhập thành công Doanh nghiệp thực hiện kê khai như sau:

– Doanh nghiệp chọn menu Phiếu kê khai.

– Sau khi chọn phiếu, Doanh nghiệp kê khai lần lượt các Mục có trong phiếu điều tra.

Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê online
Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê online

+ Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai toàn bộ sẽ thực hiện  một phiếu duy nhất đó là phiếu: Phiếu 1/DN-TB

+ Đối với doanh nghiệp được Trung ương chọn mẫu, sẽ thực hiện kê khai phiếu 1/DN-Mẫu; ngoài các thông tin kê khai trên phiếu mẫu, các  doanh nghiệp này tùy thuộc theo ngành hoạt động sẽ kê khai thêm các loại  phiếu khác phát sinh được hiển thị trên màn hình. 

LƯU Ý: Doanh nghiệp thường xuyên nhấn nút Lưu tạm để lưu tạm thông tin khi chưa hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu trong phiếu, tránh mất dữ liệu đã nhập.

Bước 3Gửi Báo cáo tài chính năm 2021

Sau khi hoàn tất kê khai, doanh nghiệp bấm chọn nút hoàn thành kê  khai phiếu hoặc DN xác nhận hoàn thành kê khai toàn bộ phiếu điều tra ở  phía dưới của giao diện màn hình để hoàn tất việc kê khai; cùng với việc kê  khai thông tin phiếu điều tra thống kê, các doanh nghiệp vui lòng gửi báo  cáo tài chính về cơ quan Thống kê cũng tại trang Web này với tiện ích gửi báo cáo tài chính được hiển thị ngay góc phải của màn hình.

Thời hạn nộp báo cáo Thông kê năm 2021
Thời hạn nộp báo cáo Thông kê năm 2021

Doanh nghiệp đính kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đinh dạng .xml và thuyết minh BCTC nén lại thành 01 tập tin để gửi.

Mức xử phạt đối với hành vi không lập báo cáo thống kê

Căn cứ theo điều 8 của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 có hiệu lực từ ngày 05/9/2013 quy định mức phạt vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính như sau:

  • Cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kế, báo cáo tài chính năm.
  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  • Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  • Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
  • Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

Hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính là sau 15 ngày so với chế độ quy định đối với báo cáo thống kê tháng, sau 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, sau 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm mà chưa gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền.

Video hướng dẫn nộp báo cáo thống kê online

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Thống kê năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê sửa đổi năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013;

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-CTK ngày 13/4/2022 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là chia sẻ về hướng dẫn cách nộp báo cáo thống kê qua mạng 2022 mới nhất của dichvukhaibaothue.com , hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung cần thực hiện nộp trực tuyến Báo cáo tài chính năm 2021 và Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thông qua hệ thống xử lý điều tra doanh nghiệp năm.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn nộp báo cáo thống kê thành công.

Không nộp báo cáo thống kê có bị phạt không?

Căn cứ theo điều 8 của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 có hiệu lực từ ngày 05/9/2013 quy định mức phạt vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính như sau:
– Cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định dưới 05 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kế, báo cáo tài chính năm.
– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 05 ngày đến dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 10 ngày đến dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
– Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng; từ 15 ngày đến dưới 20 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 20 ngày đến dưới 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
– Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định từ 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng; từ 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, báo cáo tài chính năm.
– Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

Thời hạn nộp báo cáo Thông kê ?

Thời hạn nộp báo cáo Thông kê năm 2021 kê khai thông tin trên trang Web: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *