Dưới đây là những hướng dẫn về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1).

Infographic Huong dan tam thoi cho F1 cach ly tai nha 2021 7 15 vn cach ly y te tai nha byt ngoc 01 1626687965 150 width491height805 2
Infographic Huong dan tam thoi cho F1 cach ly tai nha 2021 7 15 vn cach ly y te tai nha byt ngoc 02 1626687965 869 width491height805
Infographic Huong dan tam thoi cho F1 cach ly tai nha 2021 7 15 vn cach ly y te tai nha byt ngoc 03 1626687965 484 width491height805
Infographic Huong dan tam thoi cho F1 cach ly tai nha 2021 7 15 vn cach ly y te tai nha byt ngoc 04 1626687965 536 width491height805
Infographic Huong dan tam thoi cho F1 cach ly tai nha 2021 7 15 vn cach ly y te tai nha byt ngoc 08 1626687965 514 width488height805
Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà

Nguồn: https://danviet.vn/infographic-huong-dan-tam-thoi-cho-f1-cach-ly-tai-nha-50202119716502310.htm

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *