Tổng cục Thuế hướng dẫn Người nộp thuế nộp lại tờ khai Lệ phí môn bài (01/LPMB) trong trường hợp hồ sơ có trạng thái 5A mã lỗi 0522

 THÔNG BÁO

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ trường hợp Người nộp thuế sau khi nộp tờ khai Lệ phí môn bài theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (mẫu số 01/LPMB) nhận được thông báo từ cơ quan thuế Không chấp nhận việc nộp hồ sơ thuế điện tử với lý do cụ thể như sau:
STT Mô tả lỗi Hướng dẫn xử lý Ghi chú
(1) (2) (3) (4)
1 Lỗi khác (MST người nộp lệ phí hoặc MST địa điểm KD tại dòng 0001 phải được nhập) Liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể
          Trong đó tra cứu nội dung chi tiết lỗi trên hệ thống eTax (https://thuedientu.gdt.gov.vn) có nêu mã trạng thái 5A và mã lỗi 0522: Hướng dẫn Người nộp thuế nộp lại tờ khai Lệ phí môn bài (01/LPMB) trong trường hợp hồ sơ có trạng thái 5A mã lỗi 0522 Hướng dẫn Người nộp thuế nộp lại tờ khai Lệ phí môn bài (01/LPMB) trong trường hợp hồ sơ có trạng thái 5A mã lỗi 0522Tổng cục Thuế đã xử lý vấn đề trên và người nộp thuế có thể nộp lại tờ khai bằng cách: truy cập vào ứng dụng eTax (https://thuedientu.gdt.gov.vn), đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử, lập và nộp lại tờ khai lên hệ thống (không cần bổ sung chỉ tiêu MST người nộp lệ phí hoặc MST địa điểm KD tại dòng 0001 như nội dung mô tả lỗi).   Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                        Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Nguồn:  http://thuedientu.gdt.gov.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *