Giáo viên dù là viên chức hay giáo viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nếu đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

>>> Hướng dẫn cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ bằng VssID từ Quỹ BHTN

>>> Đăng ký nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN online qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Giáo viên có được nhận hỗ trợ theo NQ 116?

Giáo viên trường công lập

Hiện nay, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập gồm có 4 nhóm: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Theo quy định của Nghị quyết 116, chỉ có người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên không thuộc trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác vẫn thuộc trường hợp được hỗ trợ nếu đáp ứng điều kiện đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021.

Theo Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên đều thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Do đó, giáo viên dù là viên chức hay giáo viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi thường xuyên nếu đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Giáo viên có được nhận hỗ trợ theo NQ 116
Giáo viên có được nhận hỗ trợ theo NQ 116

Giáo viên trường dân lập

Ngoài đối tượng giáo viên trường công (các đơn vị sự nghiệp công lập) nêu trên thì còn có giáo viên ký hợp đồng lao động với các trường dân lập. Quan hệ lao động trong trường hợp này được xác lập giữa: Người lao động: Giáo viên; Người sử dụng lao động: Hiệu trưởng các trường dân lập, tư thục.

Các đối tượng giáo viên trường dân lập được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 gồm giáo viên đang ký hợp đồng lao động với trường dân lập, đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021.

Đồng nghĩa, sẽ có các trường hợp sau đây không được hưởng hỗ trợ từ Nghị quyết 116 dù đang đi làm:

Giáo viên chỉ ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng bởi những đối tượng này theo Điều 43 Luật Việc làm không được đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Giáo viên đang nghỉ hưởng chế độ thai sản: Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người đang nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày trở lên không tính đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu người này đi làm sớm, đã được trường dân lập đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021 thì được hỗ trợ.

Giáo viên nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng 9.2021 thì sẽ không đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng 9.2021 nên tại thời điểm 30.9.2021, giáo viên này không tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không được hỗ trợ…

Theo Báo Lao Động

Tin vui cho giáo viên đang nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động vẫn được nhận trợ cấp theo Nghi quyết 116. Ngày 11/10/2021, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành Công văn 3535/LĐTBXH-VL Xác định thêm các đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đây là một trong những điểm mới mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn trong giai đoạn này.

Vào ngày 13/10/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Ban chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã ban hành Công văn 3224/BHXH-BCĐ Tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường hợp đã nêu tại Công văn số 3535/LĐTBXH-VL.

Giáo viên tư thục có được trợ cấp không?

Giáo viên dù là viên chức hay giáo viên hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nếu đang đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30.9.2021 đều thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *