Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định nguồn thu của ngân sách nhà nước sau đại dịch Covid-19, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022.

Theo đó, 5 đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, gồm:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm, xây dựng; hoạt động xuất bản, điện ảnh; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, sản xuất đồ uống; in sao chép bản ghi… sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị; thoát nước và xử lý nước thải.

2. DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ liên quan đến quảng bá,tổ chức tua du lịch; hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; hoạt động thư viện, lưu trữ, bảo tàng…; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, chiếu phim, phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính; dịch vụ thông tin;dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.(theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm (theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP; Quyết định số 319/QĐ-TTg)

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP)

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2022

– Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)phát sinh phải nộpcủa kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8.2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II.2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Cụ thể:

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 3.2022 chậm nhất là ngày 20.10.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 4.2022 chậm nhất là ngày 20.11.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 5.2022 chậm nhất là ngày 20.12.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6.2022 chậm nhất là ngày 20.12.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 7.2022 chậm nhất là ngày 20.12.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 8.2022 chậm nhất là ngày 20.12.2022.

+Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế quý I.2022 chậm nhất là ngày 30.10.2022.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT kỳ tính thuế quý II.2022 chậm nhất là ngày 31.12.2022.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

– Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

– Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30.12.2022.

– Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31.5.2022 đến ngày 30.11.2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định 34./.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau (trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định 34) thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo quy định tại Nghị định 34./.

Nghị định 34 có hiệu lực kể từ ngày 28.5.2022 cho đến hết ngày 31.12.2022.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *