LỢI ÍCH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

  • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 68/2019/TT-BTC
  • Đáp ứng được tất cả tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy, hỗ trợ đắc lực trong quản lý doanh thu, hạch toán điện tử, báo cáo, kê khai thuế
  • Giao diện đơn giản, gần gũi giúp kế toán khởi tạo, phát hành, gửi và lưu trữ hóa đơn dễ dàng
  • Tích hợp với mọi phần mềm quản lý có sẵn, lưu trữ hóa đơn trong 10 năm bảo mật, an toàn tuyệt đối
  • Đăng ký triển khai nhanh chóng, hỗ trợ mọi thủ tục phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế, xử lý khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm cực nhanh 24/7.
Liên hệ 0949 883 779 để được tư vấn

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ CHỨC NĂNG CHÍNH

Hóa đơn điện tử đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG