Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2022 theo Luật doanh nghiệp 2020. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của doanh nghiệp. Để tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí và tranh sai xót trong quá trình thực hiện. dichvukhaibaothue.com sẽ thay bạn thực hiện các thủ tục này.

>>> Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

>>> Thủ tục chuyển đổi DNTN thành công ty cổ phần

>>> Thủ tục chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH 2 thành viên

So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

cac buoc chuyen doi dntn thanh cty tnhh 1 thanh vien
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên
Nội dungDoanh nghiệp tư nhânCông ty 1 thành viên
Đặc điểmDoanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Công ty 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
– Công ty TNHH do các cá nhân hoặc tổ chức thành lập và chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với mức vốn đã đăng ký.
– Chủ sở hữu có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp;
Ưu điểm– Tính linh hoạt cao do có quy mô nhỏ, quyền quyết định tập trung vào 1 cá nhân.
– Thành lập dễ dàng, nhanh chóng, cá nhân toàn quyền quyết định lựa chọn hình thức kinh doanh, số vốn đăng ký,…
– Dễ kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cá nhân toàn quyền quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Giải thể nhanh chóng dễ dàng
– Công ty TNHH 1tv có tư cách pháp nhân
– Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản công ty
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
– Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác
– Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác
– Chủ sở hữu công ty có quyền thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành thủ tục giải thể hoạc phá sản.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
Nhược điểm– Khó phát triển thành doanh nghiệp lớn do quy mô nhỏ, vốn ít
– Rủi ro trong kinh doanh cao do phải chịu trách nhiệm với các hoạt động SXKD bằng toàn bộ tài sản của mình.
– Giới hạn tồn tại của doanh nghiệp bị hạn chế do phụ thuộc vào 1 cá nhân.
– Không chuyên môn hóa do có một người toàn quyền quyết định tất cả các hoạt kinh doanh.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần.
– Muốn huy động thêm vốn phải chuyển đổi sang Công ty TNHH 2TV hoặc công ty cổ phần

Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại các Điều 22, 23 và 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ và các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp;

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật).

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;

5. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

6. Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

7. Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

8. Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

9. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

10. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

chuyen doi dntn thanh cong ty tnhh 1 thanh vien
chuyen doi dntn thanh cong ty tnhh 1 thanh vien

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành loại hình nào?

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp sau:

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty Cổ phần

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh

Việc cho phép doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty TNHH theo Luật doanh nghiệp mới sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp thay đổi mô hình hoạt động phù hợp với tình hình tài chính, thực tiễn của doanh nghiệp.

Hồ sơ chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên

Để chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên trở lên, doanh nghiệp cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

4. Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

5. Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

6. Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

7. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

8. Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Các bước chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thủ tục Các bước chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên theo quy định như tại mục thành phần hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT

Doanh nghiệp chuyển đổi hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục Các bước chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Bước 3: Nhận kết quả chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên

Sau 3 ngày làm việc kể từ khí nộp hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ đươc cấp giấy phép kinh doanh mới. Tùy theo địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và tình hình thực tế mà doanh nghiệp sẽ nhận kết quả theo các phương thức sau:

 • Người nộp hồ sơ mang theo biên nhận, nhận kết quả trực tiếp tại Sở KH&ĐT
 • Người nộp hồ sơ đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

Trên đây là nội dung về thành phần hồ sơ cũng như các bước thực hiện thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1TV. Nếu Quý khách hàng không có nhiều thời gian thực hiện thủ tục có thể sử dụng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Tư vấn DNL.

chuyen doi dntn thanh cong ty TNHH
chuyen doi dntn thanh cong ty TNHH

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên của dichvukhaibaothue.com

Nhiệm vụ thực hiện “Thủ tục chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên” của dichvukhaibaothue.com

 1. Soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH 1tv theo quy định luật doanh nghiệp 2020:

2. Liên hệ khách hàng ký hồ sơ tận nơi;

3. Nộp hồ sơ doanh nghiệp tư nhân thành công ty 1 thành viên và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư

4. Bàn giao GPKD mới, con dấu (nếu có) và hồ sơ thuế TNCN (nếu có) cho khách hàng tận nơi.

Chi phí chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên

Đến với dichvukhaibaothue.com, chúng tôi coi trọng yếu tố chất lượng, giá trị dịch vụ. Chúng tôi lựa chọn hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, đề cao uy tín doanh nghiệp. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi được an tâm tuyệt đối.

Chi phí chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên là: 1.500.000đ

Cam kết trong tất cả dịch vụ chuyển đổi dntn thành công ty TNHH 1 thành viên

 • Không phát sinh thêm các chi phí khác
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao giấy phép kinh doanh miễn phí tận nơi.
 • Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền.

Căn cứ pháp lý của thủ tục doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty 1 thành viên

 • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. (thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019);
 • Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

Trên đây là các chia sẻ về thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty 1 thành viên. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Chi phí chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên?

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên là: 1.500.000đ. Liên hệ ngay dichvukhaibaothue.com: 0949 883 779 để được tư vấn miễn phí.

Thời gian chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên mất bao lâu?

Thời gian chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên mất khoảng từ 05 – 07 ngày làm việc.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *