Category Archives: Văn bản Thuế – Lệ phí – Kinh phí

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 100/2021/TT-BTC bổ sung sửa đổi Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư 100/2021/TT-BTC bổ sung sửa đổi Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh