Category Archives: Thành lập mới

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH 1tv 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp một thành viên.(mẫu quy định) 2. Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.(mẫu quy […]

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty Cổ phần (mẫu quy định); 2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ […]