Category Archives: Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới nhất năm 2022 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116.

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT qua ứng dụng VssID, bằng tin nhắn điện thoại. Tra cứu trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của BHXH

2 cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online tại nhà để nhận tiền trợ cấp Covid mới nhất

Hướng dẫn 2 cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online tại nhà nhận tiền trợ cấp Covid nhanh nhất và mới nhất 2021

Doanh nghiệp nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (PGNHS 600L)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (PGNHS 600L)

Cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp online qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Hướng dẫn cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN online qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam