Hướng dẫn cách nộp thuế Môn bài 2024 qua mạng mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021 và theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế về thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền lệ phí Môn bài.

Mức thuế môn bài năm 2024

Mức thuế môn bài hàng năm được xác định căn cứ theo mức vốn điều lệ công ty đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc điều lệ của hợp tác xã,… Chi tiết được phân theo các bậc như sau:

Mức vốn điều lệ Bậc thuế môn bài Mức thuế môn bài Tiểu mục nộp thuế môn bài
Trên 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 3.000.000đ/năm 2862
Dưới 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 2.000.000đ/năm 2863
Đơn vị trực thuộc: CN, VPDD, DDKD,… Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 1.000.000đ/năm 2864
Lưu ý: Các doanh nghiệp có tăng giảm vốn điều lệ cần nộp lại tờ khai thuế Môn bài.

Thời hạn nộp tờ khai Lệ phí Môn bài

Cách nộp thuế Môn bài 2023
Cách nộp thuế Môn bài 2024

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định:

Người nộp Lệ phí Môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

=> Như vậy đầu năm 2024 các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024

Hướng dẫn lập tờ khai Lệ phí môn bài online

>>> Tải Mẫu số 01/LPMB: Tờ khai lệ phí môn bài theo thông tư 80

Bước 1: Đăng nhập vào trang kê khai thuế điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Đăng nhập vào trang kê khai thuế điện tử
Đăng nhập vào trang kê khai thuế điện tử

Bước 2: Chọn mục Khai thuế -> Kê khai trực tuyến -> Kỳ kê khai -> Tiếp tục

Tờ khai thuế môn bài 2024
Tờ khai thuế môn bài 2024

Bước 3: Điền đầy đủ các nội dung trên tờ -> Nhấn hoàn thành kê khai – > Ký và nộp hồ sơ.

nộp thuế môn bài 2024
nộp thuế môn bài 2024

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc nhấn thêm dòng đê kê khai.

Kết quả nộp tờ khai thuế Môn bài trực tuyến

Kết quả nộp tờ khai thuế môn bài 2024
Kết quả nộp tờ khai thuế môn bài 2024

Thông báo tiếp nhận tờ khai thuế Môn bài năm 2024
Thông báo tiếp nhận tờ khai thuế Môn bài năm 2024

Cách lập tờ khai thuế môn bài qua phần mềm khai thuế HTKK

Sau khi tải hoặc cập nhật lên HTKK 5.1.3 người nộp thuế cần điền thông tin tại phần THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI NỘP THUẾ

Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên HTKK
Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên HTKK

  • Ngoài cách lập tờ khai thuế Môn bài trực tuyến, các bạn có thể tạo tờ khai tại phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất (HTKK 5.1.3) -> Phí – Lệ phí -> Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPM) (TT80/2021) -> Chọn kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế môn bài 2024
Kỳ tính thuế môn bài 2024

  • Điền đầy đủ các thông tin -> Kết xuất file XML -> Bước 1 -> Kê Khai -> Nộp tờ khai XML -> Chọn tờ khai vừa lưu -> Ký điện tử -> Nộp hồ sơ -> OK

Lập tờ khai thuế môn bài bằng HTKK
Lập tờ khai thuế môn bài bằng HTKK

Kết quả nhận được tờ khai thuế Môn bài dưới dạng file XML.

Tờ khai lệ phí môn bài file XML
Tờ khai lệ phí môn bài file XML

>>> Tham khảo thêm: Cách hạch toán thuế Môn bài

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền Lệ phí môn bài 2024

Bước 1: Đăng nhập vào trang nộp thuế điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

  • Tên đăng nhập: MST-QL
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu

Bước 2: Chọn mục Nộp thuế -> Lập giấy nộp tiền -> Chọn ngân hàng -> Loại số thuế (Số thuế của MST) ->”Tạm nộp

Nộp lệ phí môn bài 2024
Nộp lệ phí môn bài 2024

Bước 3: Chọn các nội dung: Loại tiền -> Ngân hàng, tài khoản -> Ngân hàng ủy nhiệm thu -> Kỳ tính thuế -> Nội dung nộp NSNN (Tùy theo mức vốn và thông tin đơn vị phụ thuộc mỗi cty cho phù hợp)

Cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài năm 2024
Cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài năm 2024

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ nội dung nhấn Hoàn thành -> Ký và nộp.

Cách nộp thuế môn bài năm 2024
Cách nộp thuế môn bài năm 2024

Lưu ý:

  • Mỗi giấy nộp tiền chỉ được tối đa 210 ký tự. Nếu công ty có nhiều đơn vị phụ thuộc các bạn phải chia thành nhiều giấy nộp tiền.
  • Mã chương nộp thuế môn bài là 754 hoặc 755.
  • Tiểu mục 2862, 2863, 2864

Trên đây là hướng dẫn cách nộp thuế môn bài năm 2023 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước nộp tờ khai cũng như cách nộp thuế môn bài 2024 theo đúng quy định. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế Môn bài năm 2022?

Thời hạn nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022.

Mức nộp thuế Môn bài năm 2022?

Trên 10 tỷ đồng: Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 đóng 3.000.000đ/năm
Dưới 10 tỷ đồng: Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 đóng 2.000.000đ/năm
Đơn vị trực thuộc: CN, VPDD, DDKD,…: Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 đóng 1.000.000đ/năm

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *