Mẫu biên bản họp tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần mới nhất năm 2022 theo điều 150 Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất tại dichvukhaibaothue.com.

Nội dung mẫu biên bản họp tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần mới nhất năm 2022

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty tham khảo tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020

– Mục C trong Biên bản họp: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

Bien ban hop tang von dieu le cong ty co phan
Bien ban hop tang von dieu le cong ty co phan
TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: …/BBH-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                            
Tp.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi … …

Công ty Cổ phần …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … …, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi … theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

  1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch hội đồng quản trị

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

  • Ông/Bà ……….. – cổ đông

Cổ đông sở hữu … cổ phần chiếm tỷ lệ … % vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Thư ký cuộc họp: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

A. Nội dung cuộc họp:

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty từ … đồng lên … đồng.

Mệnh giá cổ phần: … đồng/1 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

– Cổ đông sáng lập/hiện hữu đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

+ Ông/Bà … …  mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng

– Cổ đông khác đăng ký mua: … cổ phần phổ thông, tương đương … đồng do:

+ Ông/Bà … … mua … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng 

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ(bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Thông tin về cổ phần: … … cổ phần

Mệnh giá cổ phần: … … đồng/1 cổ phần.

STTLoại cổ phầnSố lượngGiá trị (bằng số, VNĐ)Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1Cổ phần phổ thông   
2Cổ phần ưu đã biểu quyết   
3Cổ phần ưu đã cổ tức   
4Cổ phần ưu đãi hoàn lại   
5Các cổ phần ưu đãi khác   
Tổng số   

Danh sách cổ đông sau khi thay đổi vốn điều lệ:

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

– Ông/Bà … … sở hữu … cổ phần phổ thông, trị giá … đồng,  chiếm … % vốn điều lệ

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Phương thức biểu quyết: … … (ví dụ: bỏ phiếu kín/giơ tay biểu quyết….)

Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi … … tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

– Thông qua việc thay đổi … tại mục A nêu trên.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về mẫu biên bản họp tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần mới nhất năm 2022

Tải về mẫu biên bản họp của đại hội đồng cổ đông năm 2022 file word tại đây

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ tại dichvukhaibaothue.com thì đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay đến Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ nhé. Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm tư vấn dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cam kết mang lại chất lượng dịch vụ uy tín nhất đến quý khách.

Block "dich-vu-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh" not found

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần mới nhất năm 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ. 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *