Tag Archives: iTaxViewer 1.8.8

Tải iTaxViewer 1.8.9 mới nhất 2022 I Tải nhanh Phần mềm đọc tờ khai XML

iTaxViewer 1.8.9 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 25/03/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.6 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]

Tải iTaxViewer 1.8.8 mới nhất 2022 l Tải nhanh Phần mềm đọc tờ khai XML

iTaxViewer 1.8.8 là phiên bản mới nhất của phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục thuế phát hành ngày 18/03/2022. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ các doanh nghiệp đọc các tờ khai được kết xuất từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.3 như: Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế […]