Tag Archives: Hóa đơn điện tử

Các nội dung cần lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Khởi tạo hóa đơn điện tử Câu hỏi 1:  Doanh nghiệp có nên dùng hóa đơn điện tử? – Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không […]