Mẫu phiếu thu file excel và file word mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu phiếu thu TT 200 và TT 133 tại đây.

>>> Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

>>> Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào mới nhất (Mẫu số: 01- 2/GTGT)

>>> Mẫu phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng mới nhất

>>> Mẫu thư tra soát mới nhất năm 2021 (Mẫu số: C1-11/NS)

Mau phieu thu moi nhat
Mẫu phiếu thu mới nhất năm 2021

Nội dung mẫu phiếu thu mới nhất năm 2021

Mẫu phiếu thu thông tu 200 mới nhất năm 2021

Mẫu 3: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

 Đơn vị:……………….
Địa chỉ:…………..
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12./2014 của BTC)
 PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……
Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………..  (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………………………… Chứng từ gốc.

Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu thu thông tu 133 mới nhất năm 2022

Mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..
Địa chỉ: ………………….
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU THU
Ngày…..tháng…….năm….
Quyển số: ………………..
Số: ………………………….
Nợ: …………………………
Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải về mẫu phiếu thu mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu phiếu thu mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các mẫu phiếu thu theo thông tu 133 và TT 200.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *