Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải  mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 5229, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải  ” của dichvukhaibaothue.com để hiểu rõ hơn

Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Mã ngành 5229 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải
52291Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
52292Logistics
522299Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa
được phân vào đâu
Ma nganh 5229 Hoat dong dich vu ho tro lien quan den van tai
Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Nhóm này gồm:

– Gửi hàng;

– Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường
không;

– Giao nhận hàng hóa;

– Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;

– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

– Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;

– Môi giới thuê tàu biển và máy bay;

– Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường
vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

Loại trừ:

– Hoạt động chuyển phát được phân vào nhóm 53200 (Chuyển phát);

– Bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay vào bảo hiểm phương tiện giao thông khác được phân vào
nhóm 65129 (Bảo hiểm phi nhân thọ khác);

– Hoạt động của các đại lý du lịch được phân vào nhóm 79110 (Đại lý du lịch);

– Hoạt động điều hành tua du lịch được phân vào nhóm 79120 (Điều hành tua du lịch);

– Hoạt động hỗ trợ du lịch được phân vào nhóm 79900 (Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ
liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch).

52291: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

Nhóm này gồm: Các hoạt động dịch vụ sau đây được thực hiện theo ủy thác của chủ tàu.

Cụ thể:

– Làm thủ tục cho tầu vào/ra cảng; thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu, bố trí cầu bến, nơi neo đậu tàu
biển để thực hiện bốc dỡ hàng hóa, đưa đón khách lên tàu;

– Thông báo thông tin cần thiết cho các bên liên quan đến tàu, hàng hóa và hành khách, chuẩn bị
tài liệu, giấy tờ về hàng hóa/hành khách, thu xếp giao hàng cho người nhận hàng; làm thủ tục hải
quan, biên phòng có liên quan đến tàu và thủ tục về bốc dỡ hàng hóa, hành khách lên xuống tàu;

– Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các khoản tiền khác; thu xếp việc cung
ứng cho tàu biển tại cảng;

– Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và thuyền viên; ký kết hợp đồng vận
chuyển, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa;

– Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các công việc khác theo ủy quyền.

– Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, vận chuyển hành khách và
hành lý trên cơ sở hợp đồng vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa phương
thức).

– Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tầu và
các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác;

– Làm đại lý công-te-nơ (container).

– Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền.

52292: Logistics

Nhóm này gồm:

– Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa.

52299: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm:

– Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;

– Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Loại trừ:

– Hoạt động chuyển phát được phân vào nhóm 53200 (Chuyển phát);

– Bảo hiểm ôtô, tàu biển, máy bay và bảo hiểm phương tiện giao thông khác được phân vào
nhóm 65129 (Bảo hiểm phi nhân thọ khác);

– Hoạt động của các đại lý du lịch được phân vào nhóm 79110 (Đại lý du lịch);

– Hoạt động điều hành tua du lịch được phân vào nhóm 79120 (Điều hành tua du lịch);

– Hoạt động hỗ trợ du lịch được phân vào nhóm 79900 (Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ
liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch).

Tu Van Thanh Lap Cong Ty Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm
Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Mã ngành Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu (trừ dịch vụ vận tải hàng không chung) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa. Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: – Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; – Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; – Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; – Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay); – Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần; – Dịch vụ môi giới vận tải;

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không).

Trường hợp 6: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Cho thuê tàu vận tải. Cung ứng xăng dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn cho tàu biển, tàu thủy nội địa. Vệ sinh tàu dầu. Đại lý tàu biển.

Trường hợp 7: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết; Đại lý vé máy bay

Trường hợp 8: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Nhiệm vụ của DNL khi bổ sung ngành kinh doanh

– Tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.

– Đại diện khách hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ.

– Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

– Trả kết quả thay đổi giấy ngành nghề kinh doanh tận nơi cho khách hàng

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh tại dichvukhaibaothue.com là: 800.000đ (đã bao gồm lệ phí nhà nước)

Cam kết trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

– Sẽ không phát sinh những chi phí liên quan khác

– Hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí, tận tình

– Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm được nhiều thời gian.

– Giao giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới miễn phí tận nhà.

– Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KH&ĐT cũng KHÔNG cần đi công chứng ủy quyền.

– Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của dichvukhaibaothue.com

Ngoài dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, dichvukhaibaothue.com còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng, thành lập địa điểm kinh doanh. Và cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác bao gồm: thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn), chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty,…

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải mới nhất 2022 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Mã ngành 5229

Mã ngành dịch vụ khai thuê hải quan

Mã ngành vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã ngành 5222

Mã ngành cấp 2

Mã ngành Vận tải biển

Các ngành liên quan đến vận tải

Mã ngành nghề logistics

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *