Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 cập nhật một số nội dung phát sinh

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 bổ sung các mẫu tờ khai quý theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:

 1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:
 • Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
 • Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
 • Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4.
 • Cập nhật chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN):
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):
 • Cập nhật chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

Bắt đầu từ ngày 02/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho các phiên bản trước đây.

htkk 4.7.8 Tải htkk 4.7.8 miễn phí mới nhất 2022

Tải HTKK 4.7.8 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.7.8 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.7.8 nhanh tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 4.7.8 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *