Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.3 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.3 đáp ứng yêu cầu khai, nộp và xử lý một số mẫu hồ sơ quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

Nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai, nộp các các mẫu hồ sơ quyết toán thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

   • Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN.
   • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN, 04/TNDN.
   • Tờ khai quyết toán phí mẫu 02/PH.
   • Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 02/NTNN, 04/NTNN.
   • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN.
   • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN
htkk 4.7.1
Tải htkk 4.7.3 miễn phí mới nhất 2022

Tải HTKK 4.7.3 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 4.7.3 tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.7.3 nhanh tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 4.7.3 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *