Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.0 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.9

 Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.0 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.9, cụ thể như sau:

 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT):
  • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [09] trong trường hợp người nộp thuế không nộp tờ khai đến tỉnh nơi khác trụ sở chính.
 2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (06/TNCN)
  • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu [27] – Số thuế được giảm theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần trên phụ lục 06-1/BK-TNCN
 3. Tờ khai Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế (01/BCTL-DK)
  • Cập nhật không bắt buộc nhập chỉ tiêu (8) – Tỷ lệ lãi nước chủ nhà nộp NSNN
 4. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
  • Tại mục III.Hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB: Cập nhật khóa, không có dữ liệu tại các cột từ (6) đến (11)
 5. Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN)
  • Tại chức năng kê khai: cho phép kê khai các dòng cùng tên nhà thầu, cùng ngành nghề, cùng hợp đồng, cùng ngày thanh toán nhưng khác tỷ lệ % tính thuế
  • Cập nhật hiển thị đúng mã khi chọn ngành nghề ‘Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms}’ trên bảng kê excel

Bắt đầu từ ngày 19/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.0 thay cho các phiên bản trước đây.

ho tro ke khai htkk 4.7.0
Hỗ trợ kê khai htkk 4.7.0

Tải HTKK 4.7.0 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.7.0 nhanh tại đây

Chúc các bạn cập nhật nâng cấp HTKK 4.7.0 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *