Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngày 15/02/2022, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.6.8 mới nhất đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

Tải HTKK 4.6.8 mới nhất 2022 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC
Tải HTKK 4.6.8 mới nhất 2022 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu khai theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng).
  • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng).
  • Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng).
  • Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng).
  • Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng).
  • Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng).
  • Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng).
  • Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm)
  • Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng), 01/BCTL-DK (kỳ năm)
  • Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN (kỳ tháng).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý)

Bắt đầu từ ngày 16/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải HTKK 4.6.8 mới nhất 2022

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Hoặc download htkk 4.6.8 nhanh tại đây

Chúc các bạn nâng cấp HTKK 4.6.8 thành công.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *