Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ mới nhất giúp quý khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí và đặc biệt yên tâm sản xuất kinh doanh. Mời Quý khách tham khảo chi tiết bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói của dichvukhaibaothue.com.

Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

1/ Lĩnh vực kinh doanh thương mại

Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng/quý 1.500.000 đồng/quý
Dưới 10 2.100.000 đồng/quý 2.700.000 đồng/quý
Dưới 16 2.400.000 đồng/quý 3.000.000 đồng/quý
Dưới 31 3.000.000 đồng/quý 3.900.000 đồng/quý
Dưới 46 3.600.000 đồng/quý 4.800.000 đồng/quý
Dưới 61 4.200.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý
Dưới 76 4.800.000 đồng/quý 6.600.000 đồng/quý
Dưới 91 5.400.000 đồng/quý 7.200.000 đồng/quý
Dưới 121 6.300.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý
Dưới 151 7.200.000 đồng/quý 9.600.000 đồng/quý
Dưới 181 8.100.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

2/ Lĩnh vực kinh doanh Tư Vấn – Dịch vụ

Số hóa đơn Spa – Giáo dục Tư vấn – dịch vụ khác
Khách sạn – Logistics
Không có hóa đơn 1.500.000 đồng/quý 1.500.000 đồng/quý
Dưới 10 2.100.000 đồng/quý 2.100.000 đồng/quý
Dưới 16 2.400.000 đồng/quý 2.400.000 đồng/quý
Dưới 31 3.000.000 đồng/quý 3.300.000 đồng/quý
Dưới 46 3.900.000 đồng/quý 4.200.000 đồng/quý
Dưới 61 4.800.000 đồng/quý 5.100.000 đồng/quý
Dưới 76 5.400.000 đồng/quý 5.700.000 đồng/quý
Dưới 91 6.000.000 đồng/quý 6.300.000 đồng/quý
Dưới 121 7.200.000 đồng/quý 7.500.000 đồng/quý
Dưới 151 8.100.000 đồng/quý 8.400.000 đồng/quý
Dưới 181 9.000.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

3/ Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng – Lắp đặt – Gia công – Sản xuất – Trang trí nội thất

Số hóa đơn Thi công xây dựng Trang trí nội thất – lắp đặt
sản xuất – gia công
Không có hóa đơn 2.100.000 đồng/quý 2.100.000 đồng/quý
Dưới 10 3.000.000 đồng/quý 2.400.000 đồng/quý
Dưới 16 3.300.000 đồng/quý 3.000.000 đồng/quý
Dưới 31 4.500.000 đồng/quý 4.200.000 đồng/quý
Dưới 46 5.700.000 đồng/quý 5.400.000 đồng/quý
Dưới 61 7.200.000 đồng/quý 6.900.000 đồng/quý
Dưới 76 8.400.000 đồng/quý 8.100.000 đồng/quý
Dưới 91 9.600.000 đồng/quý 9.300.000 đồng/quý
Dưới 121 10.800.000 đồng/quý 10.500.000 đồng/quý
Dưới 151 12.000.000 đồng/quý 11.700.000 đồng/quý
Dưới 181 13.200.000 đồng/quý 12.900.000 đồng/quý
Từ 181 trở lên Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

Lưu ý: Phí dịch vụ kế toán trọn gói, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.

Nội dung nhiệm vụ của Dichvukhaibaothue.com

  1. Miễn phí tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra, đầu vào hợp lý;
  2. Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi;
  3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc;
  4. Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
  5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có), tạm tính thuế TNDN;
  6. Nộp báo cáo thuế liên quan lên cơ quan thuế theo quy định;
  7. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán, cụ thể:

– Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi;

– Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hóa, phải thu, phải trả;

– Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định;

– Lập sổ cái các tài khoản;

– Lập sổ nhật ký chung;

– Lập quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.

8. Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ
Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

Khách hàng cần cung cấp những gì?

Khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Dichvukhaibaothue.com Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho 02 thông tin đơn giản như sau:

1/ Chứng từ hóa đơn mua vào, bán ra;

2/ Chứng thu số để Dichvukhaibaothue.com nộp báo báo thuế qua mạng.

Cam kết của dichvukhaibaothue.com khi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Dichvukhaibaothue.com hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán, Dichvukhaibaothue.com luôn cam kết 8 chỉ mục quan trọng sau:

1/ Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau:

  • Sắp xếp, phân loại chứng từ;
  • Lập và bàn giao các loại sổ sách kế toán như: sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp… theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

2/ Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán;

3/  Chịu trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Dichvukhaibaothue.com thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật);

4/ Chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu về số liệu kế toán do Dichvukhaibaothue.com thực hiện;

5/ Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các khoản phạt trường hợp khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót hồ sơ, chứng từ được thực hiện bởi Dichvukhaibaothue.com;

6/ Định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý, chuyên viên của Dichvukhaibaothue.com sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để nhận chứng từ. Vậy nên, khách hàng không phải mất thời gian di chuyển và chi phí chuyển phát nhanh.

7/ Khách hàng có thể chủ động tiếp nhận trực tiếp các thông tin, vấn đề về kê khai thuế từ cơ quan thuế, bởi Dichvukhaibaothue.com sẽ cung cấp địa chỉ email của bạn cho cơ quan thuế;

8/ Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.