Mẫu Đề nghị miễn tiền chậm nộp theo nghị quyết 406/ND-UBTVQH15 mới nhất năm 2021. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về đơn xin miễn tiền chậm nộp tại đây

Nội dung Đề nghị miễn tiền chậm nộp mới nhất năm 2021

Đề nghị miễn tiền chậm nộp mới nhất năm 2021
Đề nghị miễn tiền chậm nộp mới nhất năm 2021

Mẫu số: 01/MTCN

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …
V/v: Đề nghị miễn tiền chậm nộp
….., ngày … tháng… năm …

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế)…

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận thông báo: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………. E-mail: ………………………………..

Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………

…(Tên người nộp thuế)… đề nghị ….(Tên cơ quan thuế) …. miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 còn nợ theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 do phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 với số tiền là: … đồng (Viết bằng chữ:… đồng).

…(Tên người nộp thuế)… xin gửi kèm các tài liệu (nếu có):

(1) ………………

(2) ………………

(Ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

…(Tên người nộp thuế)… xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …..;
– Lưu: VT,…
…, ngày… tháng … năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
hoặc ký điện tử)

Tải Đề nghị miễn tiền chậm nộp mới nhất năm 2021

Trên đây là chia sẻ về mẫu Đề nghị miễn tiền chậm nộp mới nhất năm 2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đơn đề nghị miễn tiền chậm nộp theo NQ46.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *