Mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN) theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo thông tư 80 mới nhất năm 2022 bên dưới.

Đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022
Đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022

Nội dung mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN)

Mẫu số: 01/GHAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    

 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …….………., ngày……….tháng ……..năm ……
V/v đề nghị gia hạn nộp thuế     

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế)….

Tên người nộp thuế: ……………………….…………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………………………….

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………….………………………..

Điện thoại: ………………………… E-mail:……………………….…………

Ngành nghề kinh doanh chính là: ……………………………………………

Đề nghị  ….(tên cơ quan thuế) …. gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều … Thông tư số …/…/TT-BTC ngày … tháng … năm …. của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:………………………………………………………………………

2. Giá trị vật chất bị thiệt hại, các khoản được bồi thường, bảo hiểm (đối với trường hợp bất khả kháng); chi phí thực hiện di dời và thiệt hại do phải di dời gây ra, các khoản được hỗ trợ, đền bù thiệt hạị (đối với trường hợp di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh): …………………………………………………………

3. Số thuế và thời gian đề nghị gia hạn:

            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTLoại thuế đề nghị gia hạnTiểu mụcSố tiền  Thời hạn nộp theo quy địnhThời gian đề nghị gia hạn 
     Từ ngàyĐến ngày
(1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)
1Thuế …     
2Thuế …     
3Tiền chậm nộp…     
     
 Tổng cộng     

4. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …….……..

(2) ……….…..

… (Tên người nộp thuế)… chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và cam kết nộp đầy đủ số tiền thuế nợ được gia hạn sau khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….
– Lưu:VT,…                   
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)


…………………………………..

Tải về mẫu đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022 (Mẫu số: 01/GHAN) theo TT 80/2021

Trên đây là chia sẻ về Mẫu số 01/GHAN: đề nghị gia hạn nộp thuế mới nhất năm 2022 theo thông tư 80/2021 của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy gia hạn nộp thuế năm 2022.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *