Cục thuế Tỉnh Đồng Nai là cơ quan thuế trực thuộc Tổng cục thuế Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chức năng và nhiệm vụ của Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; các quy định, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 2. Phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu Ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế, thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 4. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế.
 5. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
 8. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.
 9. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế;
 10. Trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế, kiểm tra thuế, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
 11. Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế, của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.
 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế.
 13. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế, lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế.
 14. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế.
 15. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 16. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.
 17. Được ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.
 18. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.
 19. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 20. Triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Cục Thuế;
 21. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động và tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Cục Thuế theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.
 22. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.
 23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.
Thong tin lien he cuc thue tinh dong nai 1024x576 1
Thông tin liên hệ Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ quan: Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ:  Số 1 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế: 3600363307

Số điện thoại: 0251.3846718; 0251 3847 835

Fax: 0251.3846718

Email: cucthue.don@gmail.com

Website Cục Thuế Đồng Nai: http://dongnai.gdt.gov.vn

Zalo Cục Thuế: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Facebook Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: đang cập nhật

Giờ làm việc Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Bảy07:30–11:30
Chủ Nhật, ngày lễ, tếtNghỉ làm việc

Hướng dẫn tìm Cục thuế Tỉnh Đồng Nai trên google map

Thông tin số điện thoại hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian giãn các xã hội của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

Trong trường hợp giãn cách phòng chống dịch Covid-19, quý doanh nghiệp, người nộp thuế cần hỗ trợ vui lòng liên hệ điện thoại sau:       

1. Hỗ trợ chính sách thuế: 02513.847.835

2. Hỗ trợ kê khai: 02513.847828

3. Hỗ trợ hoàn thuế: 02513.846774

4. Bộ phận 1 cửa, ấn chỉ: 02513.847.831 ; 02513.941.449

5. Quyết toán thuế TNCN: 02513.943.449

 6. Văn phòng Cục Thuế: 02513.846.718

 7. Hỗ trợ phần mềm ứng dụng thuế:

       – Tạ Thúy Hằng: 0918.797.668

       – Nguyễn Hương Trang: 0908.878.353

       – Đoàn Xuân Quang: 0983.155.162

       – Trần Thị Hồng Phúc: 0909.206.669

       – Lê Minh Trung: 0947.951.514

Ngoài ra người nộp thuế có thể truy cập website: https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc gọi Tổng đài 1022 để được hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Số điện thoại di động các bộ phận Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

TTHọ và tênĐiện thoại di độngGhi chú
IHỗ trợ chính sách
1Trần Quảng Ninh0918.805.687Phụ trách phòng
2Nguyễn Đức Thịnh0903.707.759 
3Trần Đình Ngọc Yến0913.108.926 
4Nguyễn Trọng Long0377.907.901 
5Lê Thị Hương0938.064.368 
6Bùi Thị Bảo Ngọc0933.081.083 
IIHỗ trợ ấn chỉ/ 1 cửa
1Thái Thị Bích Chi0919.261.161Phó trưởng phòng
2Hà Hoàng Thạch0937.475.339 
3Trần Huỳnh Phương Trang0936.435.704 
4Phan Thị Minh0906.640.355 
5Nguyễn Trí Thanh0961.354.264 
6Hà Thị Thủy Tú0913.660.676 
IIIHỗ trợ hoàn thuế TNCN
1Nguyễn An Toàn0913.940.636Trưởng phòng
2Nguyễn Thị Liễu0979.729.903 
3Võ Thị Hồng Nga0384.965.200 
IVHỗ trợ Kê khai và hoàn thuế GTGT
1Nguyễn Văn Dũng0918.263.163Phụ trách phòng
2Bùi Công Anh0972.524.871Hỗ trợ kê khai
3Ninh Thị Thanh Huyền0937.021.079Hỗ trợ Hoàn thuế
VHỗ trợ phần mềm, ứng dụng thuế
1Tạ Thúy Hằng0918.797.668 
2Nguyễn Hương Trang0908.878.353 
3Đoàn Xuân Quang0983.155.162 
4Trần Thị Hồng Phúc0909.206.669 
5Lê Minh Trung0947.951.514Phụ trách phòng
VIVăn phòng Cục Thuế02513.846.718 

– Tổng cục Thuế đã triển khai cổng hỗ trợ THỦ TỤC THUẾ THUẾ ĐIỆN TỬ (mục hỏi đáp về thủ tục hành chính thuế) qua địa chỉ: http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/news/tdt

– Truy cập CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN để thanh toán trực tuyến thuế TNCN, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản … qua địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

– Email Phòng TTHT- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: cucthue.don@gmail.com

Số điện thoại đường dây nóng

Đơn vịĐiện thoạiEmail
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai02513.842780; 02513.840168duongdaynongvpc.don@gdt.gov.vn
Chi cục Thuế TP.Biên Hoà02513.847503; 02513.847505duongdaynongbh.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Cửu02513.860835; 02513.861500duongdaynongvc.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất02513.866998; 02513.921595duongdaynongtb.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ02513.879432; 02513.785983duongdaynonglk.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc02513.609965; 02513.740456duongdaynongxl.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú02513.851288; 02513.851306duongdaynongdq.don@.gdt.gov.vn
Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch02513.501419; 02513.501409duongdaynonglt.don@.gdt.gov.vn

Thông tin các Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế Đồng Nai

STTTên chi cục thuếThông tin liên hệ
1Chi Cục Thuế Khu Vực Biên Hòa – Vĩnh CửuĐịa chỉ: 244 CMT8, Phường Thanh Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 847 503
Email:
2Chi Cục Thuế Khu Vực Trảng Bom – Thống NhấtĐịa chỉ: Quốc lộ 1A, TT. Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 866 998
Email:
3Chi Cục Thuế Khu Vực Long Khánh – Cẩm MỹĐịa chỉ: Số 38 CMT8, Phường Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 879 432
Email:
4Chi Cục Thuế Khu Vực Định Quán – Tân PhúĐịa chỉ: Số 34 Quốc lộ 20, TT. Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 851 288
Email:
5Chi Cục Thuế Khu Vực Long Thành – Nhơn TrạchĐịa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Long Thành, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 501 419
Email:
6Chi Cục Thuế Huyện Xuân LộcĐịa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, TT. Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
Số điện thoại: 0251 3 609 965
Email:

Trên đây là một số chia sẻ về danh bạ điện thoại Cục thuế Tỉnh Đồng Nai của dichvukhaibaothue.com, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông tin đội kê khai thuế thu nhập cá nhân, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ, địa chỉ, số điện thoại Cục thuế Tỉnh Đồng Nai. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn hoặc thông tin đã cũ không còn chính xác vui lòng để lại thông tin ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dichvukhaibaothue.com để được hỗ trợ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *