Category Archives: Hóa đơn điện tử

Liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp, lao động, bảo hiểm và hóa đơn

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Liên thông đăng […]

Các nội dung cần lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Khởi tạo hóa đơn điện tử Câu hỏi 1:  Doanh nghiệp có nên dùng hóa đơn điện tử? – Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không […]